Strona GłównaOCALIĆ OD ZAPOMNIENIA


Jesień to czas wspomnień i nostalgii, szczególnej troski o miejsca spoczynku naszych bliskich. Na początku listopada w całym kraju odbywają się kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nekropolii. Nasza myślenicka kwesta, zainicjowana w 2003 roku, ma już dziesięcioletnią tradycję. I w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, w dniach od 31.10. do 2.11. na cmentarzu miejskim na Stradomiu trwała zbiórka pieniędzy przeprowadzona przez nauczycieli i uczniów I Liceum im. T. Kościuszki w Myślenicach oraz Fundację Rozwoju Regionu Myślenickiego z udziałem zaproszonych gości. W gronie tym znalazło się wielu cieszących się autorytetem mieszkańców gminy i powiatu myślenickiego. Wśród nich należy wymienić: posła na Sejm Marka Łatasa, senatora Stanisława Bisztygę, byłych dyrektorów I LO Henryka Bidzińskiego, Stanisławę Żelazną, Józefa Bałuka, burmistrza MiG Myślenice Macieja Ostrowskiego, Mieczysława Kęska Dyrektora Urzędu MiG oraz Radnego Sejmiku Wojewódzkiego, byłego burmistrza MiG Myślenice Stanisława Nowackiego, radnych gminny Leszka Gowina, Czesława Bisztygę oraz radnego powiatu Stanisława Cichonia, Zbigniewa Filiczaka prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego, oraz członka fundacji( byłego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach) Ludwika Starzaka. W kweście wzięli również udział przedstawiciele środowisk kulturalno- sportowych Jerzy Bicz (były siatkarz, trener „Dalinu” Myślenice), Agnieszka Lehman-Dybała (była siatkarka: reprezentantka kadry narodowej juniorek, Dalinu i Wisły Kraków) dyrektor MOKiS-u Anita Werner, kierownik Myślenickiego Towarzystwa Historycznego Marek Stoszek, przedstawiciele Towarzystwa Andrzej Boryczko, Jaroslaw Pietrzak, Bartłomiej Jania, Zbigniew Koźmik, Marek Budek, właściciele: Księgarni „Pod Arkadami” Lucyna i Leszek Gowin, Biura Projektów Anna Papierz, kierownik Reprezentacyjno Folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” Piotr Szewczyk, przedstawiciele lokalnej prasy Stanisław Cichoń i Piotr Ślusarczyk – „Gazeta Myślenicka” oraz Maciej Hołuj - „Dziennik Polski”, przedstawiciel PTTK Jan Batko, kierownik Teatru im. K. Wojtyły Leszek Pniaczek, kierownik „Teatru w Stodole” Dorota Ruśkowska. Bibliotekę Publiczną reprezentowała Agnieszka Kazanecka-Bylica. W kweście uczestniczyli również Teresa Święch (emerytowana nauczycielka historii w ZSTE w Myślenicach), Antonina Sebesta (założycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach), Jacek Hołuj (myślenicki kolekcjoner) i Jerzy Fedirko, (artysta, przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Myślenice”), Natalia Nowacka (założycielka galerii „30 kilometr”).

Po raz kolejny akcję prowadziła Joanna Kazanecka, a ponadto z naszej szkoły w kwestę włączyli się: dyrektor Jacek Ślósarz, wicedyrektor pan Roman Pitak oraz nauczyciele: Joanna Klemp, Szymon Nowacki, Agnieszka Panuś, Czesława Szczęsna, Beata Strzelec, Katarzyna Wysocka, Anita Szymoniak, Agnieszka Ruman, Agnieszka Łotocka oraz siostra Lucyna Semik Wolontariuszami zaangażowanymi w zbiórkę pieniędzy było 104 uczniów z następujących klas :1A,1B,1C,1,E,1F,1H,2A,2G,2H,2J,3,A,3B,3C,3E,3F,3G,3J

W czasie tegorocznej X kwesty, dzięki ofiarności odwiedzających cmentarz na Stradomiu, udało się zebrać kwotę 11685zł 91gr. zł 4, 43euro, 1,25 USD. Po zamianie waluty według obowiązującego kursu otrzymano łączną kwotę kwesty 11708,11zł

Wszystkim, którzy swoim działaniem wsparli renowację obiektów upamiętniających bohaterów lokalnej historii oraz przyczynili się do konserwacji zabytków myślenickiego cmentarza organizatorzy kwesty pragną serdecznie podziękować. Mamy nadzieję, że dzięki podejmowanej każdego roku akcji ocalimy pamięć o tych, których nie ma już wśród nas.

Agnieszka Panuś, Joanna Kazanecka


Zdjęcie: Joanna Kazanecka
Od lewej: L. Starzak, Z. Filiczak, J. Hołuj

Zdjęcie: JoannaKazanecka
Od lewej: D. Kaczorowska, S.Nowacki, D. Sanowska, T. Święch, M. Łatas, C. Bisztyga, K. Wysocka