FRRM - Fundacja Rozwoju Regionu Myślenickiego

SprawozdaniaiconRoczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016.

iconSprawozdanie Finansowe za okres 1.01.2016 - 31.12.2016.

iconRoczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015.

iconSprawozdanie Finansowe za okres 1.01.2015 - 31.12.2015.

iconSprawozdanie Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego z działalności statutowej za 2014 r.

iconSprawozdanie finansowe za okres 1.01.2014 - 31.12.2014

iconSprawozdanie z Działaności statutowej Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego

iconRoczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013.

iconSprawozdanie z działalności statutowej Zarządu FRRM za 2013 rok.
iconSprawozdanie finansowe za okres 1.01.2013-31.12.2013.

iconSprawozdanie z działalności statutowej Zarządu FRRM za 2012rok.

iconWprowadzenie do sprawozdania finansowego
icon Sprawozdanie za 2012 do MPiPS cz1
iconSprawozdanie za 2012 do MPiPS cz2
iconSprawozdanie za 2012 do MPiPS cz3
iconSprawozdanie z działalności statutowej za 2012r.